Transport

Prislista Luleå skärgård inkl moms

Priser räknas från strömören och åter tillbaka minideb 10 NM

  • Sjötransport 130 kr/NM

  • Väntetid samt lastning/lossning 450 kr per påbörjad halvtimme

  • Fast pris kan offereras vid förfrågan
MS boat

Med ett lastutrymme på 4.6x2.5m och en kapacitet på 2500 kg kommer vi att kunna leverera byggmaterial, maskiner eller vad kunden så önskar, avlastning sker via den hyudrauliska bogrampen

Tack vare sin konstruktion har vi möjlighet att komma in i tämligen grunda stränder från ca 70 cm vattendjup beroende på last.